Admiterea în învăţământul liceal şi profesional, 2020

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 20182019 + Calendar
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
Admiterea în învăţământul liceal de stat, învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019